Laenu refinantseerimine tähendab olemasoleva laenu asendamist teise laenuga. Olemasolev laen on mõistlik asendada kui seetõttu saavutatakse kokkuhoid tänu väiksematele kuumaksetele või pikendatakse laenu tagasimaksmise perioodi. Laenudandjate pakkumiste omavaheline võrdlemine võimaldab leida soodsaim laen, iseäranis kui turusituatsioon on vahepeal muutunud (intressimäärad langenud) või laenuvõtja krediidivõime paranenud ja olemasolev laenuandja ei ole piisavalt paindlik muutusteks. Siinkohal on oluline välja selgitada millised on olemasoleva laenu ennetähtaegse lõpetamise kulud. Tavaliselt tuleb maksta vana laenulepingu ennetähtaegse lõpetamise eest tasu, mis ei või siiski olla suurem kui 1% laenujäägist.

refinantseerimine

Laen on mõistlik asendada, kui:

  • Uuel refinantseerimiseks kasutataval laenul on väiksem intress.
  • Uus laenuandja on paindlikum erinevate laenutingimuste osas.
  • Kuumaksete vähendamiseks kui olemasoleva(te) laenu(de) intressid ja viivised on liiga kõrged.
  • Kallimate laenude tagasimaksmiseks, näiteks refinantseerides võetud kiirlaene.
  • Olemasolevaid laene refinantseerides on võimalik laenusummat suurendada ning saada lisaraha.

Kindlasti ei tasuks re-finantseerida ühte sarnast laenu teisega sarnasega. Näiteks kui olemasoleva kiirlaenu teenindamisel on tekkinud probleeme, siis ei ole mõistlik vana laenu refinantseerida uue kiirlaenuga. Sellisel juhul vahetatakse lihtsalt üks kohustus teise samaväärse vastu. Refinantseerimine on mõistlik vaid siis kui sellest tekib mõistlik kasu. Iseäranis kuna refinantseerimisega kaasnevad lisakulutused, tasub alati hoolikalt kaaluda kas saavutatud võit kaalub üle sellega kaasvenvad kulud (uue laenulepingu sõlmimise tasu, tagatise ümberseadmine, kindlustus jne).

refinantseerimine